Turstier
Skriv inn undertittel her

Sevlehula

3 Stier med felles mål: Sevlehula. 

Sevlehula er et av gjemmestedene til Ola Olsen Sevle (Sevleguten), som var på rømmen etter å ha drept en handelsmann i 1832. Han ble avrettet ved halshugging i 1834. Sevleguten kom i fra gården Selve, som ligger noen kilometer sør-vest for Selvehula. Sevlehula ligger i åsen over Sevle og Skjønnegårdene, på østsiden av Norefjorden.


Turmulighet 1: Øygarden - Sevlehula
Stien starter ved Øygarden i Borgegrend og beveger seg i stigende skogsterreng opp til Sevlehula.

Turmulighet 2: Sevlejordet - Skreddargarden - Sevlehula
Stien Starter ved Sevlejordet. Følger en bratt sti/traktorvei opp til Skreddargarden som ligger på toppen av åsen. Derfra kan man gå nordover åsen til Sevlehula.

Turmulighet 3: Lesteberg - Ivarsgard - Skreddargarden - Sevlehula
Stien starter ved Lesteberg i Øktedalsgrenda. Derfra går det en sti/traktorvei opp til toppen av åsen og Ivarsgard. Derfra følges åsen nordover til Skreddargarden og Sevlehula.

Turstier på vestsiden av Norefjorden


Vrenne/Fjordgløtt Camping - Åsen -Grånåset
Stien starter rett sør for Fjordgløtt Camping og følger bratt sti/traktorvei i skogsterreng opp til toppen av åsen og gården Åsen. Derfra går stien videre i lett stigende terreng til Grånåset. Her er det bademuligheter i tjennet. Grånåset er og tilgjengelig med bil fra Hallandsgrend. 


Grånåset - Heimtjønnan - Hallandseter - retur
Fra Grånåset går en bratt sti opp til fjellet. Stien går videre over Åsbøfjell, et fjellområde med flott topografi. Stien går videre i lett terreng, via Heimtjønnan og ned til Hallandseter. Stien er og tilgjengelig fra Hallandseter.

Åsen - Loftsgård
Fra Åsen går en flott sti langs åsryggen sørover til Loftsgård i Åsbøgrend. Stien egner seg som en del av en rundtur i kombinasjon med tur 4 og 7. Om stien skal gås alene, kan man begynne ved Loftsgård og gå nordover.

Loftsgård - Sandlien
Fra Loftsgård i Åsbøgrend går en flott vei/sti ned åsen med stedvis utsikt over fjorden. Fra Sandlien følges grusveien ned til Nordre Sandnes og nordover mot Vrenne.Turen egner seg som en rundtur i kombinasjon med tursti 4 og 6.

Groveseter - Hengelii - Roset - Hallandseter/Gvamseter - retur
Turen starter ved Nyseterveien på vestsiden i Åsbøgrend. Følg Grusveien nordover ca 1 km og ta deretter opp til venstre. Her går en flott gammel sti opp til Groveseter. Stien fortsetter i stigende terreng, nordover åsen til Vesleseter og Hengelii. Fra Hengelii går stien opp i fjellet langs Rosetåe og opp til Rosetvann. Nydelig beliggenhet med bade- og fiskemuligheter (fiskekort fåes kjøpt). Stien fortsetter langs vannet og ned til Gvamseter og Hallandseter på andre siden av fjellet. Stien er tilgjengelig fra Hallandseter.