Camping

Skahjem camping: https://www.skahjem.no/# 

Norefjord camping:   https://www.norefjordcamp.no/  

Fjordgløtt camping og hyttesenter:  https://www.fjordglott.net/