Prosjekter

Nye samfunnsentreprenører  Numedal!

I juni ble 15 samfunnsentreprenører uteksaminert i Numedal gjennom et godt fagkurs levert av Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, www.hlb.no.

Deltagerene har i løpet av vinteren deltatt på et et fagkurs i samfunnsentreprenørskap, en modul med 10 stuidepoeng der fokuset ligger på indentifikasjon og foredling av lokale ressuerser (kunnskap, natur og kultur) kombinert med lokal medvirkning og mobilisering.

Sentrale temaer i kurset har vært:
- Hva er ressursgrunnlaget vårt?
- Hvem er de potensielle aktørene i videreutvikling av dette?
- Hvordan kan vi samarbeide bredt i dette videreutviklingen?
- Hvilken rolle kan kommunen spille?

Kurset har resultert i fire oppgaver om hvordan mobilisere til nyskaping i lokalsamfunnet - "Bygda mi som innovasjonsalmenning".

Fem damer fra Nore har sett på nettopp dette gjennom fagkurset våren 2017.
Du kan lese oppgaven her:  https://mittnumedal.no/folkehelse/images/Kompetanseutvikling/Oppgave_-_Nore_som_innovasjonsalmenning.pdf 

Ung i Nore

Som et resultat av kurset i samfunnsentreprenørskap satte de fem damene i gang med et prosjekt rettet mot den unge delen av befolkningen  Nore. 
På første møtet dukket det opp åtte ivrige gutter som hadde mange ideér for lokalmiljøet sitt. 
Én av mange idéer var å anskaffe en vanntrampoline i badevika. Noen av guttene jobber nå ivrig med tillatelser og finansiering av dette.