Dette skjer

Årsmøte

Det inviteres herved til årsmøte for Bu i Nore fredag 5.4.19. kl. 18.30.

Alle er hjertelig velkommen
Sak 1. Konstituering
a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av saksliste
c) Registrering av stemmeberettigede
d) Valg av møteleder og referent
Sak 2. BuiNores årsmelding
Sak 3. BuiNores regnskap i revidert stand
Sak 4. Innkomne forslag
Sak 5. Fastsette kontingent
Sak 6. Valg. To styremedlemmer er på valg.

Sak 7. Folkeakademiet Nore- informasjon og valg.
Sak 8. Eventuelt: Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 22.3.19.

Det er fredagshygge (ikke quiz) på stasjonen etter årsmøtet, ca, kl.20.00. Velkommen!

PS: Fra den gang Bu i Nore ble opprettet har det vært bred enighet om at det ikke skal betales noen kontingent. Dette har på mange måter endret seg de to siste årene. Norefjord og omegn vel har som mange vet blitt en del av Bu i Nore. Da dette ble endelig vedtatt for 2 år siden var det flere årsaker til at det ble slik. Som dere har sett de siste årene har ingen av vellets oppgaver gått ut av drift. De årlige begivenhetene er nærmest hellige og vi viderefører selvsagt alle tradisjoner. I to år har julegrantenning, vårdugnad og St.Hans-feiring vært arrangert av Bu i Nore. Det viktigste med disse begivenhetene er ikke hvem som arranger dem, men at det faktisk skjer og at det skaper samhold og gode minner for store og små. Og det er hovedsakelig de små som er i høysetet hva gjelder pengebruk av medlemskontingent. I all hovedsak blir det kjøpt inn materialer/godterier/rekvisitter for at de skal få gode opplevelser. I den forbindelse trenger vi å opprettholde og videreføre medlemskontingenten som ble betalt inn til Norefjord og omegn vel. For de som liker å vite det, kan vi meddele at det er en egen konto, overført fra vellet som blir brukt slik den alltid har blitt til disse formålene. Om du stadig ønsker å bidra med din faste medlemskontingent som før, er konto.nr. fortsatt: 2351 76 99373

Mvh oss i styret i Bu i Nore

Sigrun, Gunhild, Birgit, Kåre Gunnar og Marianne

Mail: buinoreno@gmail.com

Fredagshygge 

Datoer:
5. april

Foregår på Norefjord stasjon fra kl 20.00. 

Det vil bli salg av drikke og noe å bite i, og mulighet for ulike spill og aktiviteter, eller ta deg en tur bare for en hyggelig og sosial kveld med venner, kjente og ukjente ;)
Ingen aldersgrense.
Vi har kortterminal :)

Hilsen Stasjonstyret :) 

Quiz

Datoer: 
11. jan. 
8. mars

Quizen starter 20.00.
Det er salg av diverse drikke og noe å bite i.
Man trenger ikke komme med et lag for å delta på quizen, det ordner vi før vi setter i gang.
Loddtrekning med fantastiske premier er som vanlig et fast innslag.
Håper på å se mange blide fjes, til en sosial og morsom førjulskveld :)
Ingen aldersgrense.
Vi har kortterminal!
Hilsen BuiNore 

Strikkekafé

Datoer: 

Torsdag 17. januar kl. 19-21

Torsdag 14. februar kl. 19-21

Torsdag 14. mars kl. 19-21

Torsdag 11. april kl. 19-21

Torsdag 9. mai kl. 19-21

Garnsurr og tøv, eller bare rein og skjær sladder!
Vi møtes til uformell rot med garn. Noen har annonsert at de ønsker å lære brioche-strikking, eller helpatent, som det heter på norsk. Det går an! Om du kan det fra før, kan du kanskje også komme og dele dine kunnskaper med andre?


Stedet er Norefjord stasjon fra kl 19-21.

Velkommen skal du være!