Turstier

Sevlehula

3 Stier med felles mål: Sevlehula. 

Sevlehula er et av gjemmestedene til Ola Olsen Sevle (Sevleguten), som var på rømmen etter å ha drept en handelsmann i 1832. Han ble avrettet ved halshugging i 1834. Sevleguten kom i fra gården Selve, som ligger noen kilometer sør-vest for Selvehula. Sevlehula ligger i åsen over Sevle og Skjønnegårdene, på østsiden av Norefjorden.


Turmulighet 1: Øygarden - Sevlehula
Stien starter ved Øygarden i Borgegrend og beveger seg i stigende skogsterreng opp til Sevlehula.

Turmulighet 2: Sevlejordet - Skreddargarden - Sevlehula
Stien Starter ved Sevlejordet. Følger en bratt sti/traktorvei opp til Skreddargarden som ligger på toppen av åsen. Derfra kan man gå nordover åsen til Sevlehula.

Turmulighet 3: Lesteberg - Ivarsgard - Skreddargarden - Sevlehula
Stien starter ved Lesteberg i Øktedalsgrenda. Derfra går det en sti/traktorvei opp til toppen av åsen og Ivarsgard. Derfra følges åsen nordover til Skreddargarden og Sevlehula.

Turstier på vestsiden av Norefjorden


Vrenne/Fjordgløtt Camping - Åsen -Grånåset
Stien starter rett sør for Fjordgløtt Camping og følger bratt sti/traktorvei i skogsterreng opp til toppen av åsen og gården Åsen. Derfra går stien videre i lett stigende terreng til Grånåset. Her er det bademuligheter i tjennet. Grånåset er og tilgjengelig med bil fra Hallandsgrend. 


Grånåset - Heimtjønnan - Hallandseter - retur
Fra Grånåset går en bratt sti opp til fjellet. Stien går videre over Åsbøfjell, et fjellområde med flott topografi. Stien går videre i lett terreng, via Heimtjønnan og ned til Hallandseter. Stien er og tilgjengelig fra Hallandseter.

Åsen - Loftsgård
Fra Åsen går en flott sti langs åsryggen sørover til Loftsgård i Åsbøgrend. Stien egner seg som en del av en rundtur i kombinasjon med tur 4 og 7. Om stien skal gås alene, kan man begynne ved Loftsgård og gå nordover.

Loftsgård - Sandlien
Fra Loftsgård i Åsbøgrend går en flott vei/sti ned åsen med stedvis utsikt over fjorden. Fra Sandlien følges grusveien ned til Nordre Sandnes og nordover mot Vrenne.Turen egner seg som en rundtur i kombinasjon med tursti 4 og 6.

Groveseter - Hengelii - Roset - Hallandseter/Gvamseter - retur
Turen starter ved Nyseterveien på vestsiden i Åsbøgrend. Følg Grusveien nordover ca 1 km og ta deretter opp til venstre. Her går en flott gammel sti opp til Groveseter. Stien fortsetter i stigende terreng, nordover åsen til Vesleseter og Hengelii. Fra Hengelii går stien opp i fjellet langs Rosetåe og opp til Rosetvann. Nydelig beliggenhet med bade- og fiskemuligheter (fiskekort fåes kjøpt). Stien fortsetter langs vannet og ned til Gvamseter og Hallandseter på andre siden av fjellet. Stien er tilgjengelig fra Hallandseter.

Eidsfjell

Den høyeste og mest markerte av toppene på vestsiden av Norefjorden/Kravikfjorden lengst sør i kommunen. Fra denne toppen har man et flott rundskue og kan se svært langt, på klare høstdager kan du sågar få øye på Tryvannstårnet v/Oslo!
Fra parkering følg liten sideveg ca 400 meter. Følg deretter merket sti gjennom bjørkeskog til man kommer opp til snaufjellet etter ca 1,5 kilometer. Stien går så videre med jevn stigning opp til Falltjern, før man begynner på den siste oppstigningen på ca en kilometer opp til toppen. 

ADKOMST

Kjør fylkesvegen på vestsiden av fjorden sørover fra Norefjord sentrum. Etter ca. 3,5 km ved Søre Eide: Ta opp bomvegen til høyre, merket Eide-Persbu. Etter ca. 7 km. på svingete veg kommer man opp til de første hyttene på fjellet og Roe seter. Her er det skilt "Eidsfjell" ved vegen. Parker her.