Turvei
Langs Norefjorden med gapahuk og bålpanne

Turvei langs Norefjorden

I 2012 begynte buiNore et delprosjekt om å opparbeide turvei langs Norefjorden. Dette er et trafikksikkerhets- og folkehelsetiltak. 

Turvegen er nå fullført fra Norefjord til Straumen, 3 km, og arbeidet med veien fortsetter videre til vi kommer til Kravik som planlagt.

Turveien har vært, og er et stort dugnadsprosjekt. Det er ryddet skog og laget en bred turvei av pukk som innbyr til bruk av barnevogn og sykkel. Til nyttår 2016/17 er det nedlagt dugnadstimer og bidratt gratis lån av utstyr mm for en samlet verdi på ca 350.000,-(!!!) Nore og Uvdal kommune, BFK og VerDi har støttet prosjektet økonomisk.

Langs turvegen er det satt opp en gapahuk med bålpanne (sponset av G-sport Rødberg) og sittebenk (sponset av Stoffstugu) til allmenn bruk. Nore barnehage har bl.a stor glede av denne og bruker den ofte.

Vi kan absolutt anbefale en tur her!

Og her er det flere bilder.