.

Velkommen til Bu i Nore sin hjemmeside!

Her kan du lese om hva stedet Nore har å tilby og hva som rører seg i vårt lille lokalsamfunn. 
Nore ligger i Nore og Uvdal kommune, øverst i Numedal, i naurskjønne omgivelser. 

Siden er laget av innbyggerinitiativet buiNore som jobber for at flere skal nettopp det, bo i Nore!

3629 Nore


Dette skjer :

ÅRSMØTE I BU I NORE

DIGITALT MØTE | Onsdag 14.04.2021 | Klokka 19:00

Det inviteres herved til årsmøte i bu i Nore.

Saksliste:

Sak 1. Konstituering

  1. Godkjenning av innkalling

  1. Godkjenning av saksliste

  1. Registrering av stemmeberettigede

  1. Valg av møteleder og referent

  1. Valg av to til å underskrive protokoll.

Sak 2. Godkjenning av årsmelding

Sak 3. Godkjenning av regnskap.

Sak 4. Fastsette medlemskontingent for 2021

Sak 5. Innkomne forslag

Sak 6. Norefjord Stasjon - Informasjon og valg.

Avvikle eller fortsette? Vi har dessverre kommet i en situasjon der styret vurderer å avvikle drift og leie av Norefjord Stasjon.

Sak 7. Folkeakademiet Nore- informasjon og valg.

Sak 8. Valg - Vi oppfordrer alle som har lyst til å engasjere seg om å ta kontakt med styret.

Fra den gang Bu i Nore ble opprettet har det vært bred enighet om at det ikke skal betales noen kontingent. Etter at Norefjord og omegn vel ble en del av bu i nore ble det valgt å opprettholde vellets kontingent som en økonomisk støtte til vellets arbeid.

Vellet har i dag en arbeidsgruppe som består av: Marianne Årvik, Sigrun Blåvarp Heimdal, Åsa Gravås og Maren Lislien. Arbeidsgruppa arrangerer bl.a julegrantenning og st.Hans-feiring. Vi ønsker oss flere medlemmer slik at arbeidsmengden kan fordeles bedre!

Kontingent til Norefjord og omegn vel kan betales til: 2351 76 99373

Kr 100,- for enkeltmedlemmer

Kr 200,- for familiemedlemskap

Eventuelt: Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 04.04.2021

Årsmøte må i år gjennomføres digitalt. Påmelding via mail buinoreno@gmail.com. Lenke for pålogging sendes ut.

Hjertelig velkommen!.

Mvh Styret

Mail: buinoreno@gmail.com


Les under: "Pågående prosjekter" Der står siste nytt om hva man kan finne på i Nore. 

Bu i Nore sin historie

Hva har skjedd gjennom årenes løp?


Norefjord stasjon

Nores stolthet. Samlingsstedet med mange dugnadstimer fra store og små!Hva finnes i Nore?

Her finner du bl.a. turtips, info om spisested, overnatting osv. 
 

Pågående prosjekter

Her kan du lese om hva som skjer i Nore nå.


Garnsurr i Nore

Ann Helen er strikkegeriljaleder i den vakre
bygda Nore for grasrotprosjektet 

garnsurr, en kreativ avlegger 

under Buinore.no og Norefjord & Omegn Vel. 

Bu i Nore

Kjøpe, leie, bygge? Hytte eller hus?

BuiNore.no

 3629 Nore